نام شرکت
ایران مرینوس 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
88759732 
تلفن کارخانه
88754161 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بهشتی خیابان مفتح-کوچه دوازدهم-پلاک 1-کدپستی 15875 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لباس ،کت و شلوار 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل