نام شرکت
زیمنس 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
66402294 
تلفن کارخانه
66142000-66143000 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران طالقانی پلاک 32-کدپستی 15936 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل