نام شرکت
ماکارونی هشام 
گروه
معادن 
تلفن
2128817 
فکس
 
تلفن کارخانه
212817 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران قرچک شهرک ولیعصر بوستان 132 کوچه قدس پلاک 5 
آدرس کارخانه
قرچک شهرک ولیعصر بوستان 132 کوچه قدس پلاک 5 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ماکارونی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل