نام شرکت
فرهاد 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
9956258 
تلفن کارخانه
9952293 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کاروان خیابان سپه غربی-چهارراه امام خمینی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پوشاک ورزشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل