نام شرکت
گالری پورمقدس 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
3517276 
فکس
 
تلفن کارخانه
35161-35458 
فکس کارخانه
 
آدرس
يزد خیابان سلمان فارسی - چهارراه بسیج 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فرش دستباف و گلیم 
پست الکترونیک
info@pourmoghaddas.com 
وب سایت
www.pourmoghaddas.com 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل