نام شرکت
شیمیایی سپند رنگ 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
88789517 
تلفن کارخانه
88776613-88772480 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران گاندی خیابان 21-پلاک 26-واحد 7 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
رنگ پوشش 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل