نام شرکت
صنایع شیمیایی ساسد 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
8843279 
تلفن کارخانه
33130657-33130719 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران جاده خاوران کیلومتر 35 پاکدشت 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوازم ارتش 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل