نام شرکت
ماکارونی ارمغان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
3233 
تلفن کارخانه
3233 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان شاهرود 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ماکارونی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل