نام شرکت
گروه مهندسی نصر 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
482406 
فکس کارخانه
 
آدرس
کرج زیبا دشت-خیابان فارابی-پلاک 5 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
طراحی-مشاوره و اجراء پروژه های ساختمانی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل