نام شرکت
ایران امنیت 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
22234927 
تلفن کارخانه
22234927 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بزرگراه صدر خیابان دستور شمالی-خیابان 16-پلاک 34-طبقه 2-کدپستی 19316 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سیستمهای آتش نشانی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل