نام شرکت
واردات و صادرات مهدیزاده 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
94265 
تلفن کارخانه
92240-92241 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان مشهد خیابان شریعتی-خیابان چهارم-پلاک 14-کدپستی 91746 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
واردات مواد خام -پسته 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل