نام شرکت
مهندسی ساتیا 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
45079 
تلفن کارخانه
49387 
فکس کارخانه
 
آدرس
مركزي اراک -صندوق پستی:1187 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
خدمات طراحی و مهندسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل