نام شرکت
پلاستی لال 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
5550735 
تلفن کارخانه
5552296-5556130 
فکس کارخانه
 
آدرس
يزد بلوار جمهوری-خیابان طوس-کیلومتر چهارم-کدپستی89165 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوله و ااتصالات پلی پروپیلن 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل