نام شرکت
تعاونی 17 سمنان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
24686 
تلفن کارخانه
34125 
فکس کارخانه
 
آدرس
سمنان میدان استاندارد کیلومتر 1 جاده نظامی-شرکت غذای دام و طیور 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل