نام شرکت
توسعه مدنی قدس 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
88091081 
تلفن کارخانه
88091083-88091081 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شهرک غرب خیابان خوردین-چهار راه هرمزان 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساختمان سازی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل