نام شرکت
بیطرفان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
33727735 
تلفن کارخانه
33715760-33718545 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران میدان خراسان به سمت خاوران-جنب پارکینگ قدس-پاساژ برلیان-طبقه اول-شماره 6 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لباس چرمی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل