نام شرکت
مرکز هنری پاکان 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
2215354 
تلفن کارخانه
77412808-77362066 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران تهران نو سی متری نیروی هوایی-خیابان شهید شعبان-پلاک 32-کدپستی17437 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
وسائل آموزشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل