نام شرکت
صنایع کاشی نگار 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
2204031 
تلفن کارخانه
2215733 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان اصفهان چهار باغ خواجو جنب بانک ملی ایران ساختمان چاپ اندیشه طبقه 3 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کاشی کف 
پست الکترونیک
negartile2000@yahoo.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل