نام شرکت
خشکبار رازان مراغه 
گروه
معادن 
تلفن
 
فکس
250397 
تلفن کارخانه
250405 
فکس کارخانه
 
آدرس
آذربايجان شرقي مراغه بلوار شهید درخشی-کدپستی 55167 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کشمش 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل