نام شرکت
بهگل 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
7617188 
تلفن کارخانه
7617088 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان بلوار طوس خیابان فدک-نبش فدک 12 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کنسرو غذاو میوه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل