نام شرکت
آب منطقه ای اصفهان و چهار محال بختیاری 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
6615366 
تلفن کارخانه
6615360 - 5 - 6611128 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان اصفهان - پل خواجو - ابتدای بلوار آینه خانه 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
طرح های عمرانی - شامل سد و تونل - شبکه های آبیاری و زهکشی 
پست الکترونیک
erwb@yahoo.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل