نام شرکت
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ساری 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
51225 
تلفن کارخانه
44226-44227 
فکس کارخانه
 
آدرس
مازندران ساری خیابان 15 خرداد-پلاک 43 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل