نام شرکت
زمـــرد بجنورد 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
-2234771 
فکس
تلفن کارخانه
فکس کارخانه
 
آدرس
خیابان قیام جنب فاطمیه بزرگ 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تولید سایرمصالح ساختمانی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل