نام شرکت
فرش اربابی 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
55814927 
تلفن کارخانه
55628434 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بازار انتهای بازار کفاشها-پلاک 43-کدپستی 11636483814 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فرش دستی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل