نام شرکت
تلاونگ 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
66439806 
تلفن کارخانه
66439801-66439802-66439803 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آزادی نبش اسکندری شمالی-پلاک 241-واحد 4-طبقه 4-کدپستی 14199 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تخم مرغ 
پست الکترونیک
telavang@telavang.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل