نام شرکت
بازرگانی رویا 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
669549 
تلفن کارخانه
663256 
فکس کارخانه
 
آدرس
يزد امام خمینی کوچه برخوردار-کوچه خواجه خضر-پلاک 86-طبقه همکف 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
صادرات مواد غذایی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل