نام شرکت
شاهرود مذاب 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
3362796 
تلفن کارخانه
3333187 
فکس کارخانه
 
آدرس
سمنان شاهرود ابتدای خیابان کارخانه قند 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ریخته گری اتصالات چدنی آبرسانی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل