نام شرکت
به چوب 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
66620236 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران ابتدای جاده ساوه روبروی خیابان تولید دارو-کوچه اسد نژاد-مجتمع صنعتی افروز 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
میز غذا خوری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل