نام شرکت
الماس داران 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
8874089 
تلفن کارخانه
44517000 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کیلومتر 7جاده مخصوص کرج نبش رنگین -ساختمان محور-کدپستی 13897 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سرویسهای پس از فروش 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل