نام شرکت
ساویر 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88751732 
تلفن کارخانه
88740622 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران میرعماد پلاک 81-کدپستی 15878 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساخت بزرگراه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل