نام شرکت
طرح هفتم 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
88766219 
تلفن کارخانه
88741366 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران خرمشهر خیابان نیلوفر-خیابان نسترن شرقی-پلاک 36-طبقه سوم-کدپستی 15339 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
حمل و نقل 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل