نام شرکت
راه ساز جم 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
6652147 
تلفن کارخانه
6652147-88955065 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بلوار کشاورز تقاطع کارگر شمالی-پلاک 15-واحد 193 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پیمانکاری و ساختمان سازی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل