نام شرکت
پرده پردیس 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
44654848 
تلفن کارخانه
44654236-4465426 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران جاده مخصوص کرج کوی یکم بیمه-پلاک 4 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پرده عمودی (لوردراپه) 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل