نام شرکت
بزرگی 
گروه
صنایع برق و الکترونیک 
تلفن
 
فکس
66015182 
تلفن کارخانه
66015182 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آزادی خیابان آذربایجان-پلاک1070 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لباس ورزشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل