نام شرکت
پرند آزمون 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
66499369 
تلفن کارخانه
66499369-66464141 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آفریقا خیابان قبادیان شرقی-پلاک 99-واحد 10 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل