نام شرکت
چسب بل 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
66433982 
تلفن کارخانه
66948005-66948006-66948007 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کارگر شمالی تقاطع فاطمی-کوچه هما-پلاک 5/1 -کدپستی 14186 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
رنگ 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل