نام شرکت
طراز ایران 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
88410096 
فکس
 
تلفن کارخانه
88410096 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شریعتی لبتدای خیابان پلیس-پلاک 5-کدپستی 16136 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ترازو 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل