نام شرکت
بهداشت کودک 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88707111 
تلفن کارخانه
88707115 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران خیابان مطهری شرقی-نبش کوچه صبا-پلاک 10-طبقه 3 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوازم بچه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل