نام شرکت
فرآورده های غذایی پدیده دیناوند 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
88755511 
فکس
 
تلفن کارخانه
88755511-13 
فکس کارخانه
 
آدرس
کرج هشتگرد شهر صنعتی هشتگرد فاز 3 قطعه 12 صندوق پستی : 1677-19395 
آدرس کارخانه
هشتگرد شهر صنعتی هشتگرد فاز 3 قطعه 12 صندوق پستی : 1677-19395 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فرپآورده های غذایی 
پست الکترونیک
padideh.d@kompassiran.com 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل