نام شرکت
امداد آب کریمخان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
88413533 - 88907333 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران تهران: تهران خیابان کریمخان زند- خیابان عضدی - آبان شمالی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل