نام شرکت
صنعتی زارعی خواراکساز کرمان (سهامی خاص) 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
2460105- 2460103- 2445688 
فکس
2441989 
تلفن کارخانه
2460105- 2460103- 2445688 
فکس کارخانه
 
آدرس
كرمان کرمان- خیابان اقبال- کوچه 4- پلاک 116 
آدرس کارخانه
کرمان- ماهان- کیلومتر 10 جاده ماهان- بم 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
خوراک آبزیان پرورشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل