نام شرکت
پرتو گستر 
گروه
 
تلفن
 
فکس
88730089 
تلفن کارخانه
88732890 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران تهران- خیابان مطهری- خیابان کوه نور- کوچه ششم- شماره 12- واحد 6 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سیستمهای کامپیوتری و الکترونیکی 
پست الکترونیک
info@partogostar.com 
وب سایت
www.partogostar.com 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل