نام شرکت
گندم گونه پارس 
گروه
معادن 
تلفن
-(0262238)4348 
فکس
تلفن کارخانه
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کرج ماهدشت-خیابان سرداران-روستای احمد آباد-کدپستی 31897 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ماکارونی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل