نام شرکت
ریسندگی و بافندگی نیک یزد 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
510008 
تلفن کارخانه
510007 
فکس کارخانه
 
آدرس
يزد شهویه-پلاک 8-کدپستی89331 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پتو 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل