نام شرکت
تعاونی تولیدی 1172 (لوله تک) 
گروه
معادن 
تلفن
2333210 
فکس
2333211 
تلفن کارخانه
 
فکس کارخانه
 
آدرس
كرمانشاه  
آدرس کارخانه
شهرک صنعتی فرامان-خیابان ایثار 4 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوله 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل