نام شرکت
عمران دروا 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
45957 
تلفن کارخانه
27820-26018-43776 
فکس کارخانه
 
آدرس
فارس شیراز چهارراه پارکینگ- خیابان فردوسی-کدپستی71336 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پمپ و لوله 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل