نام شرکت
اسپندان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
22040480 
فکس
22042805 
تلفن کارخانه
22052489 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران ولیعصر خیابانشهید فیاضی-روبروی سفارت مالزی-پلاک159-کدپستی19649-صندوق پستی3776-19395 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ساخت ساختمان 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل