نام شرکت
تراورتن 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
5202105 
تلفن کارخانه
55202105 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران جاده قدیم قم روبروی باشگاه شهر سنگ-نبش خیابان اول-کدپستی 163-19735 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سنگ 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل