نام شرکت
بهساز ماشین 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
4226435 
فکس
4226435 
تلفن کارخانه
4226431-4 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران رباط کریم جاده ساوه کیلومتر 2 جاده فرودگاه بین المللی 
آدرس کارخانه
رباط کریم جاده ساوه کیلومتر 2 جاده فرودگاه بین المللی 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تجهیزات ماشین 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل