نام شرکت
کاوش 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
44435924 
فکس
44409925 
تلفن کارخانه
5-44409924 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بزرگراه همت غرب بلوار سردار جنگل-35 متری گلستان-ساختمان 23-کدپستی 14767 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مشاوره و آموزش 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل